Ydelser hos Talent Solutions

I takt med hurtigere digitalisering og brug af ny teknologi i arbejdslivet ser vi en stigende mangel på kompetencer, der stiller større krav til organisationers ressourceplanlægning.
Talent Solutions hjælper din organisation med at tiltrække, lede og udvikle talenter og leverer teknologibaserede og innovative HR-løsninger. Vi er specialister i ledelses-, forandrings- og omstruktureringsløsninger og outsourcing af skalerbare rekrutteringsløsninger.

Talent Solutions Right Management - Talent, lederskab og medarbejderudvikling

Globale karriereeksperter

Right Management har mere end 40 års erfaring med at støtte og udvikle medarbejdere og ledere. Vi finder nye jobs til 40.000 mennesker hver dag og har hjulpet mere end 3,5 millioner mennesker med at finde deres nye roller. Vi tilbyder løsninger baseret på indsigt og teknologi, og tager udgangspunkt i din virksomhedens behov og kultur. Vi står parat til at imødekomme arbejdsmarkedets strategiske kompetencekrav og hjælpe dig og din virksomhed, igennem følgende løsninger:

  • Lederudvikling
  • Medarbejderudvikling
  • Karrieretilpasning/outplacement
  • Ledercoaching
  • Coaching
  • Test/Assessment
  • Teamudvikling

Vi assisterer dig og din virksomhed med løsninger, der øger dine medarbejderes engagement og performance, så I kan nå jeres virksomheds strategiske mål.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe jer her: Right Management

Kontaktperson:
Karen Staugaard 
Nordic Coordinator
  +45 27 78 01 58

karen.staugaard@manpowergroup.dk

Talent Solutions RPO - Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing

For at en organisation kan nå sine mål, skal den tiltrække og rekruttere det rigtige talent. Dette løses traditionelt via eksterne rekrutteringsbureauer, der løser individuelle opgaver efter behov. Kræver organisationens målsætninger større volumenrekrutteringer, rekrutteringsprojekter af kort- eller langsigtet karakter, eller hvis egne ressourcer ikke har tid til at håndtere arbejdsbyrden – kan vi løse dette for dig gennem vores Rekrutteringsprocessen Outsourcing (RPO) løsninger.

Med vores RPO-løsninger kan vi tage det overordnede ansvar for jeres rekruttering og processer. Vi vil fungere som en forlænget arm til det eksisterende Talent Acquisition-tema (TA), ansvarlig rekrutteringschef eller andre interessenter. Vi vil fungere som Trusted Advisors og give råd om blandt andet Employer Branding, Employer Value Proposition (EVP) eller generel program- og pressestøtte. På denne måde kan du sikre, at din virksomhed øger sin attraktivitet i et stærkt konkurrencepræget talent- og kandidatmarked. Dette sørger samtidig for, at din basisorganisation og kerneteam kan fokusere på deres opgaver og interne mål. Vores projektledere og rekrutterings medarbejdere er specialister inden for forskellige områder, og arbejder med dit brand i organisationens egne systemer. Alt dette gør vi for at have en så gennemsigtig proces som muligt.

Hele eller dele af rekrutteringsprocessen

Vi har stor erfaring og god indsigt i kandidat- og arbejdsmarkedet både nationalt og internationalt. Vi kan skræddersy løsninger til at kunne tage ansvar for hele eller dele af din rekrutteringsproces. Vores løsninger er skalerbare, og vi tilpasser ressourcer til dine behov, med det formål at understøtte din organisation med bæredygtige rekrutteringsstrategier. Vi tilbyder reducerede rekrutteringsomkostninger, mere effektiv "time-to-fill", 100 % dedikation og øget produktivitet over for rekrutteringschefer eller eksisterende TA-organisationer.

Full Cycle Recruting og Projekt RPO

Ved både længerevarende og midlertidige projekter som f.eks. udvælgelse til trainee-programmer, volumen- eller sommerjob rekruttering, kan vi levere programmer hurtigt og effektivt til din virksomhed. Med vores globale netværk, kombineret med lokalkendskab, kan vi også etablere Cross-Border rekruttering for at finde talenter uden for Danmarks grænser eller til lokationer i andre lande.

Talentrådgivning og Candidate Sourcing

At være en attraktiv arbejdsgiver, at vide, hvilke virksomheder der konkurrerer om kandidater og på hvilke vilkår, samt at være på forkant med at bruge digitale værktøjer i rekrutteringsprocessen, er helt afgørende for succesfuld rekruttering på dagens arbejdsmarked. Ved hjælp af vores ekspertviden, vores undersøgelser eller vores datadrevne markeds- og kandidatkortlægning sikrer vi, at det lykkes dig at rekruttere de rigtige talenter.

On-Demand Recruitment

Vi kan hjælpe og støtte dit eksisterende Talent Acquisition-tema i tilfælde af midlertidig høj volumen. Vores On Demand Recruitment aflaster hurtigt rekrutteringsafdelingen og tager sig af kandidatoplevelsen efter jeres egne målsætninger. Udførelsen kan enten ske fra vores kontorer eller on-site i jeres virksomhed. Rekrutterings medarbejderne ledes altid af en Program Manager, som følger op på aftalte mål.

Læs mere om, hvad vi kan gøre for jer her: Talent Solutions

Kontaktperson:
Heidi Rubæk
Country Manager
+45 27 78 01 50
Heidi.Rubak@manpowergroup.dk 

Talent Solutions TAPFIN - MSP Managed Service Provider

MSP/TAPFIN

TAPFIN MSP hjælper organisationer med optimering og omkostningseffektivitet af konsulentindkøb. Vi bistår virksomheder med strukturering og bedre indkøbskontrol samt yder juridisk bistand.

Talent Solutions TAPFIN er en Managed Service Provider (MSP), hvor vi fungerer som vores kunders udvidede indkøbsarm mod konsulentvirksomheder og freelancere på markedet. Med fokus på at tiltrække markedets bedste konsulenter, datastyring, omkostningskontrol, effektivisering og compliance køber vi konsulenter og resultatprojekter til 600 MSP-kundeprogrammer på verdensplan med en omsætning på mere end 130 milliarder DKK årligt.

Erhvervsassistance, konsulentkøb

Vi kalder det Contingent Workforce Management. Vi har ekspertisen til at effektivisere håndteringen af ​​konsulentindkøb, hvilket resulterer i hurtigere ansættelser og større omkostningsbesparelser.

Statement of Work Management (SOW). Når din organisation har konsulenter, hvor arbejdet styres og reguleres af en Statements of Works, har vi ekspertisen til at kunne gennemgå, håndtere og optimere arbejdet. På denne måde kan vi give dig faktabaserede data for at hjælpe dig med at træffe hurtigere beslutninger.

Vi opbygger dit netværk af kandidater

Vi tilbyder Workforce Solutions Management. Vi kan hjælpe med at opbygge og administrere dine konsulentnetværker for nemt at koordinere og kommunikere med den ekspertise, du har brug for.

Workforce Advisory - ved hjælp af indsigter og data vi er i besiddelse af, kombineret med vores datasystemer indenfor statistik og analyse, kan vi lave rapporter og markedsundersøgelser om rådgivning og arbejdsmarkedet. Disse rapporter vil være en vigtig informationskilde for fremtidige konsulentkøb.

Læs mere om, hvad vi kan gøre for jer her: Talent Solutions

Kontaktperson:
Heidi Rubæk
Country Manager
+45 27 78 01 50
heidi.rubak@manpowergroup.dk

Vores industriledende familie af brands

IT-professionelle ressourcer, projektløsninger og administrerede tjenester.

læs mere

End-to-end talent lifecycle løsninger til sourcing, styring og udvikling af talent i stor skala.

læs mere