Cookies som vi bruger på hjemmesiden

Sidst opdateret: 01/03/2023

I denne cookiepolitik finder du al information om de cookies, som bliver benyttet til at indsamle bestemte informationer, når du besøger www.manpowergroup.dk og tilhørende hjemmesider eller ”sites” (websites), samt formålene bag disse.

Når du besøger vores website (”site”), kan vi indsamle visse oplysninger via automatiserede metoder såsom ”cookies” eller ”web beacons”. Disse informationer kan være hvor mange brugere, som besøger vores ”website” eller hvilke sider, som er de mest populære.

Da ikke alle cookies er nødvendige, får du ved første besøg af websitet, muligheden for at give samtykke til brugen af cookies. Du behøver ikke at tillade cookies for at bruge de fleste sites, det vil dog give dig en mere skræddersyet oplevelse. Nogle dele af websitet vil kræve cookies for at virke.

 

 

Her kan du læse mere om de cookies vi bruger

Nøgleord

Cookie
En “cookie” er en lille tekstfil, som er genereret af en hjemmeside, og gemt af din web browser, som unikt identificerer dig fra andre brugere af hjemmesiden. Når du bruger vores site, vil der blive påført nødvendige cookies, da disse er afgørende for, at hjemmesiden fungerer optimalt.

Web Beacon
En "web beacon" er også kendt som et internet tag, pixel tag eller clear GIF og linker websider til webservere og deres cookies og bruges til at sende de indsamlede oplysninger tilbage til en webserver via cookies. Ved at bruge disse automatiserede indsamlingsmetoder kan vi opnå "clickstream data," som er en log over de links og andet indhold, som en besøgende klikker på, når han eller hun browser på et website.

Første- og tredjepartscookies
Om en cookie er en “førstepart” eller “tredjepart” afhænger af det domæne som afgiver cookien.

Førstepartscookies kommer fra det website, du besøger. Disse bruges til at optimere brugeroplevelsen.

Tredjepartscookies kommer fra eksterne tjenester, som har deres egne cookies.

Vedvarende cookies (persistent cookies) gemmes på brugerens IT-udstyr i en længere periode, defineret af cookien. Disse hjælper websites med at huske dine informationer og indstillinger til, når du besøger websitet igen.

Midlertidige cookies (session cookies) gemmes kun på brugerens IT-udstyr så længe, at websitet er åbent. Dette sikrer, at hjemmesiden fungerer optimalt, mens du bruger den. Når du lukker websitet, slettes alle dine midlertidige cookies.

Nødvendige cookies

Nødvendige cookies er obligatoriske, for at hjemmesiden kan fungere og kan ikke fjernes fra vores systemer. De er normalt baseret på dine valg af tjeneste, såsom indstillingen af privatlivsindstillinger, log ind eller udfyldelse af formularer.

Vi placerer ikke cookies på dit IT-udstyr uden dit samtykke, dog med undtagelse i de nødvendige cookies som automatisk tilføjes. Du kan til hver en tid ændre i dit samtykke (på nær de automatisk tilføjede) under ”Cookie indstillinger”, som findes på siden. 

Performance cookies
Performance cookies indsamler information om, hvordan du bruger vores hjemmeside og giver os mulighed for at beregne antallet af besøg og trafikkilder, så vi kan måle og forbedre vores hjemmesides ydeevne. Performance cookies hjælper os med at forstå, hvilke sider som er mest populære, hvilke som er mindre populære og hvordan besøgende bevæger sig rundt på websitet. Vi bruger disse cookies til at udføre og levere anonym statistik over, hvordan vores hjemmeside bruges.
Funktionelle cookies
Funktionelle cookies gør det muligt for websitet at give forbedret funktionalitet og personalisering. De kan indstilles af os eller af tredjepartsudbydere, hvis tjenester vi har tilføjet til vores sider. Hvis du ikke tillader disse cookies, fungerer nogle tjenester muligvis ikke korrekt.
Målrettede cookies
Målretningscookies vil blive placeret på vores website af reklamepartnere. Disse virksomheder kan bruge cookies til at danne en profil af dine interesser og til at tilføje annoncer, der interesserer dig på andre websteder. Cookies genkender din browser og enhed. Disse cookies kræver dit samtykke, og hvis du ikke accepterer disse cookies, vil du ikke se målrettet annoncering på forskellige hjemmesider.
Sociale medier cookies
Disse cookies sættes af en række sociale medietjenester, som vi har tilføjet til siden for at give dig mulighed for at dele vores indhold med dine venner og dit netværk. De kan spore din browser på tværs af andre websites og opbygge en profil af dine interesser. Dette kan påvirke det indhold og de beskeder, du ser på andre websites, du besøger. Hvis du ikke tillader disse cookies, kan du muligvis ikke bruge eller se disse delingsværktøjer.
Links til tredjepartssider, -apps og -tjenester

For at gøre det nemmere for dig og for at give dig flere oplysninger kan vores sites indeholde links til tredjepartssites, -apps og -tjenester, som kan drives af virksomheder, der ikke er tilknyttet Experis A/S. Disse virksomheder kan have deres egne meddelelser eller politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, og vi tilskynder dig på det stærkeste til at læse dem. Vi er ikke ansvarlige for den praksis, som et site, en app eller tjenester, der ikke er en del af Experis A/S, fører inden for beskyttelse af personlige oplysninger.

Opdateringer til cookies

Nærværende Information om Cookies og Annoncering (herunder eventuelle tillæg) er en del af vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og kan opdateres med jævne mellemrum for at afspejle ændringer i vores praksis inden for beskyttelse af personlige oplysninger og lovkrav.

Sådan kontakter du os
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nærværende information om cookies og annoncering, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktformular:

Rettighedsformular

Sirli-Kristi Käpa
Data Protection Officer (DPO)

Experis A/S
Oldenburg Alle 3, 1. tv.
2630 Høje Taastrup, Danmark

Cookies on our website

Updated: 01/03/2023

This cookie notice provides you with information about technical means we use to collect certain information when you visit www.manpowergroup.dk and associated sites or pages (“websites”) as well as the purposes for doing so. 

When you visit our website, we use “cookies” and similar technologies (for example “web beacons”) to collect information by automated means, such as how many users visited our “website” and the pages accessed. 

The cookies we use are not all strictly necessary, therefore we will ask you to consent to our use of cookies when you first visit our website. You do not need to allow cookies to visit most of the website. However, enabling cookies may allow for a more tailored browsing experience and is required for certain parts of the website to work.  


 

 

You can find a description of our cookies here

Keywords

Cookie
A “cookie” is a small amount of data generated by a website and saved by your web browser to distinguish you from other users of the website. When you visit our site, strictly necessary cookies will be placed on your device as these are necessary for the functionality of a website. 

Web Beacon
The "web beacon", also known as an Internet tag, pixel tag or transparent GIF, links web pages to web servers and their cookies and is used to transfer information collected in cookies to a web server. By using these automated compilation methods, we may obtain "clickstream data", which is a log of links and other content that the visitor clicks on when browsing the website.

First and third-party cookies
Whether a cookie is 'first’, or 'third' party refers to the domain placing the cookie.

First-party cookies are created and stored by the website you are visiting directly (e.g., cookies placed by www.experis.dk) and used for providing better user experience.

Third-party cookies are created and placed by a domain other than the website you are visiting directly and used mostly for tracking creating personalized user experience.  

Persistent cookies remain on user's device for the period specified in the cookie. They help websites to remember your information and settings when you visit them in the future.

Session cookies are created temporarily to remember the user for a restricted period and are used to enable essential site functions. Once you close the browser, all session cookies are deleted.

Essential cookies

Essential cookies are necessary for the operation of the website and cannot be disabled as without these cookies a website wouldn’t be able to function. They are usually set only when you use features that create cases, such as setting privacy settings, logging in, or filling out forms.

These cookies help us to identify visit and authentication to guarantee the security of website visitor.
You can set your browser to block or alert you to these cookies, but some parts of the site may not work after that.

 

Except for the automatically enabled essential cookies, we do not place cookies on your device without your consent. You can enable and disable the use of cookie categories and withdraw your consent (except automatically enabled essential cookies) in Cookie Preference Center that can be accessed through the cookie information banner shown on our website or through the Cookie button  shown on this notice.

Performance cookies
Performance cookies collect information about how you use our website and allow us to calculate the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve the performance of our site. Performance cookies help us understand which pages are popular and less popular and how visitors move around the site. We use performance cookies to perform and provide anonymous statistics on how our website is used. 
Functional cookies
Functional cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies, then some or all these services may not function properly. 
Targeting cookies
Targeting cookies will be placed on our website by our advertising partners. These companies may use cookies to form a profile of your interests and to run ads that interest you on other sites. Cookies recognize your browser and device. These cookies require your consent and if you do not accept these cookies, you will not see targeted advertising on different websites.
Social media cookies
These cookies are set by a range of social media services that we have added to the site to enable you to share our content with your friends and networks. They can track your browser across other sites and building up a profile of your interests. This may impact the content and messages you see on other websites you visit. If you do not allow these cookies, you may not be able to use or see these sharing tools.
Links to third-party websites, apps, and services

For your convenience and informational purposes, our sites may provide links to third-party websites, apps, and services that can be operated by companies not affiliated with ManpowerGroup. These companies may have their own privacy statements or policies that we recommend that you review. We are not responsible for the privacy practices of any site, app or services not managed by ManpowerGroup.

Cookie Notice Updates

This Cookie Notice (including any attachments) be updated periodically to reflect changes in our privacy practices and legal requirements.

How to contact us
If you have any questions or comments regarding this information about cookies and advertising, or if you wish to exercise your rights, please contact us using the contact form below:

Rights formula

Sirli-Kristi Käpa
Data Protection Officer (DPO)

Experis A/S
Oldenburg Alle 3, 1. tv.
2630 Høje Taastrup, Danmark

Vores industriledende familie af brands

IT-professionelle ressourcer, projektløsninger og administrerede tjenester.

Læs mere

End-to-end talent lifecycle løsninger til sourcing, styring og udvikling af talent i stor skala.

læs mere