Sådan behandler vi dine persondata

Sidst opdateret: 1. januar 2023 (ny DPO)

Dataansvarlig
Den dataansvarlige er Experis A/S med hjemsted i Danmark. Experis A/S er juridisk enhed for Experis, Talent Solutions og ManpowerGroup.
De indsamlede persondata kontrolleres og behandles af den dataansvarlige. Endvidere kan persondata blive behandlet eller kontrolleres sammen med den dataansvarliges associerede selskaber.

Nærværende privatlivspolitik gælder for

 1. vores jobansøgere og øvrige kandidater der modtager vores services
 2. vores partnere, som på vegne af dataansvarlig varetager opgaver vedrørende outplacement eller støtter ved overgang til en ny karriere,
 3. brugere af vores websites og apps, ("websteder"), og
 4. repræsentanter for vores forretningspartnere, kunder og leverandører.
Nærværende privatlivspolitik gælder ikke for vores hovedkvarter og landebaserede medarbejdere, som er personer, der er ansat af Experis A/S , og som arbejder direkte for Experis A/S og ikke direkte med en af Experis’ kunder.

Privatlivspolitikken beskriver de typer af persondata eller personlige oplysninger, som vi indsamler, hvor længe vi bruger oplysningerne, hvordan vi behandler og beskytter de oplysninger, vi indsamler, hvor længe vi opbevarer dem, hvem vi deler dem med, hvem vi overdrager dem til og de rettigheder, som personer kan udøve vedrørende vores brug af deres persondata. Vi beskriver også, hvordan du kan kontakte os vedrørende vores praksis inden for beskyttelse af persondata og vedrørende udøvelsen af dine rettigheder. Vores praksis inden for beskyttelse af persondata varierer i de lande, hvor vi driver forretning. Hvis der er lokale praksis og lovkrav, vil det fremgå specifikt på lokale websites.

Politik vedrørende behandling af personoplysninger

Klik på rubrikkerne nedenfor for at læse mere:

Oplysninger vi indsamler

Vi kan indsamle persondata om dig på forskellige måder, for eksempel gennem vores sites og sociale mediekanaler; til vores events; via telefon og fax; gennem jobansøgninger; i forbindelse med personlig rekruttering eller i forbindelse med vores interaktion med kunder og leverandører. Vi kan indsamle et udvalg af persondata afhængigt af forholdets art, herunder blandt andet:

 • kontaktoplysninger (for eksempel navn, postadresse, e-mailadresse og telefonnummer);
 • brugernavn og password, når du registrerer dig på vores sites;
 • oplysninger, som du giver om venner og andre, som du ønsker, at vi skal kontakte. (Den dataansvarlige antager, at den anden person forinden har givet tilladelse til en sådan kommunikation); og
 • andre oplysninger, som du måtte give os, for eksempel i undersøgelser eller gennem funktionen ”Kontakt os” på vores hjemmeside.
Hvis du er jobansøger eller øvrig kandidat der modtager vores services, søger en stilling eller opretter en konto for at søge en stilling, kan vi endvidere indsamle følgende typer persondata:
 • ansættelses- og uddannelseshistorik;
 • sprogfærdigheder og andre arbejdsrelaterede kompetencer;
 • CPR-nummer, national identifikation eller andet identifikationsnummer udstedt af en myndighed;
 • fødselsdato;
 • køn;
 • bankkontooplysninger;
 • statsborgerskab og arbejdstilladelsesstatus;
 • oplysninger om ydelser;
 • skatterelaterede oplysninger;
 • oplysninger, der gives fra anbefalinger; og
 • oplysninger, der er indeholdt i dit CV, oplysninger, du giver vedrørende dine karrieremæssige interesser og andre oplysninger om dine ansættelseskvalifikationer.
 • og hvor loven påkræver det, har du givet dit udtrykkelige samtykke:
  • oplysninger om invaliditet og helbred;
  • resultater af narkotest, straffeattest og baggrundscheck.

Endvidere kan vi indsamle oplysninger, som du giver os om andre personer, for eksempel oplysninger om kontaktpersoner ved nødstilfælde.

Sådan bruger vi de indsamlede oplysninger

Den dataansvarlige indsamler og bruger de data, der indsamles, til følgende formål:

a) til at levere personaleløsninger og forbinde personer til arbejdsmarkedet;
b) til at oprette og administrere online konti:
c) til at behandle betalinger;
d) til at administrere vores kunde- og leverandørforbindelser;
e) til at sende reklamemateriale, meddelelser vedrørende ledige stillinger og anden kommunikation, hvor loven tillader det og i overensstemmelse med den dataansvarliges cookie- og annonceringsmeddelelse (som er inkorporeret i nærværende dokument ved henvisning);
f) til at kommunikere om og administrere deltagelse i særlige events, reklamefremstød, programmer, tilbud, undersøgelser, konkurrencer og markedsundersøgelser, hvor loven tillader det;
g) til at svare på personers henvendelser og krav;
h) til at drive, evaluere og forbedre vores forretning (herunder udvikling, forstærkning, analyse og forbedring af vores tjenester; til at administrere vores kommunikation; til at udføre dataanalyse og til at udføre regnskabs- og revisionsfunktioner og andre interne funktioner);
i) til at beskytte mod, identificere og søge at forhindre bedrageri og anden ulovlig aktivitet, krav og erstatningsansvar; og
j) til at overholde og gennemtvinge gældende lovkrav, relevante industristandarder, kontraktlige forpligtelser og vores politikker.

Al behandling udføres på baggrund af et tilstrækkeligt retsgrundlag, som kan høre under flere forskellige kategorier, herunder:

a) samtykke eller udtrykkeligt samtykke fra den registrerede, hvor gældende ret kræver det;
b) for at sikre, at vi overholder lovkrav eller kontraktlige krav eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt (f.eks. til at behandle dine persondata for at sikre, at din løn og skat bliver betalt).
c) det er afgørende og nødvendigt for den dataansvarliges legitime interesse [f.eks. at lade brugeren tilgå websitet og derved modtage de udbudte tjenester].
Hvis du er jobansøger eller øvrig kandidat der modtager vores services, og du søger om en stilling eller opretter en konto for at søge om en stilling, bruger vi udover de ovenfor angivne aktiviteter de oplysninger, der er beskrevet i nærværende privatlivspolitik, til følgende formål:
a) Til at give dig jobmuligheder og arbejde;
b) til at yde HR-tjenester til dig, herunder administrations- og ydelsesprogrammer, lønninger, resultatstyring og disciplinærsager;
c) til at levere yderligere tjenester til dig, herunder uddannelse, karriererådgivning og støtte ved overgang til en ny karriere;
d) til at vurdere din egnethed som jobansøger og dine kvalifikationer til stillinger; og
e) til at udføre dataanalyse, herunder (i) til at analysere vores jobansøger- og partnerbase; (ii) til at vurdere individuelle præstationer og evner, herunder scoring af arbejdsrelaterede færdigheder; (iii) til at identificere mangel på kvalificerede medarbejdere; (iv) til at bruge oplysninger for derved at kunne matche personer og potentielle muligheder og (v) til at analysere pipelinedata (trends vedrørende ansættelsespraksis).

Vi kan også bruge oplysningerne på andre måder, hvor vi giver specifik meddelelse på tidspunktet for eller forud for indsamlingen.

Legitime interesser

Den dataansvarlige kan behandle persondata til visse legitime forretningsformål, som kan omfatte følgende:

 • hvor processen gør det muligt for os at forstærke, ændre, individualisere eller på anden måde forbedre vores tjenester/kommunikation til vores kunders, kandidaters og partneres fordel;
 • til at identificere og forhindre bedrageri;
 • til at forbedre sikkerheden i vores netværks- og informationssystemer;
 • til bedre at forstå, hvordan personer interagerer med vores websites;
 • til direkte markedsføringsformål;
 • til at levere postforsendelser til dig, som vi mener vil være i din interesse;
 • til at afgøre den effektive virkning af vores fremstød og reklamer

Når vi behandler data til disse formål, sikrer vi, at vi sætter dine rettigheder højt og tager hensyn til disse rettigheder. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Ønsker du at gøre dette, bedes du klikke her. Husk på, at såfremt du udøver din ret til at gøre indsigelse, kan dette påvirke vores evne til at udføre og levere tjenester til dig til din fordel.

Sådan behandler og beskytter vi persondata

De persondata som vi indsamler (også ved automatiske metoder), behandler vi til de formål, der er angivet ovenfor og i en specifik periode, som overholder vores interne politik om dataopbevaring for derved at sikre, at persondataene ikke opbevares længere end nødvendigt.
Vi benytter administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at sikre de persondata, du giver os, mod hændelig, ulovlig eller uautoriseret destruktion, tab, ændring, adgang, videregivelse og brug. For at sikre den rette sikkerhed og fortrolighed i persondataene anvender vi følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 • Kryptering af data i transit;
 • Stærk kontrol af brugerautentifikation;
 • Stærk netværksinfrastruktur;
 • Løsninger til netværksovervågning;
Så længe opbevarer vi de indsamlede data

De persondata, vi indsamler, opbevarer vi i vores systemer på en måde, der ikke muliggør identifikation af de registrerede længere end nødvendigt i lyset af de formål, som dataene blev indsamlet til, eller i henhold til hvilke data der behandles yderligere.

Vi fastsætter den specifikke periode ved at tage hensyn til:

 • Nødvendigheden af at opbevare de indsamlede persondata for at kunne tilbyde tjenester, der er aftalt med brugeren;
 • For at kunne sikre den dataansvarliges legitime interesse som beskrevet i formålene;
 • Tilstedeværelsen af specifikke juridiske forpligtelser, som gør behandlingen og den relaterede opbevaring nødvendig i specifikke perioder;
Oplysninger vi deler

Vi videregiver ikke persondata, som vi indsamler om dig, undtagen som beskrevet i nærværende privatlivspolitik eller i særskilte meddelelser, som gives i forbindelse med specifikke aktiviteter. Vi kan dele persondata med leverandører, som udfører tjenester på vores vegne på baggrund af vores instruktioner. Vi bemyndiger ikke disse leverandører til at bruge eller videregive oplysningerne bortset fra i nødvendigt omfang for at kunne levere tjenester på vores vegne eller for at kunne overholde lovkrav. Vi kan også dele dine persondata (i) med vores datterselskaber eller associerede selskaber; (ii) hvis du er jobansøger, da med kunder, som kunne have ledige jobmuligheder eller en interesse i at placere vores jobansøgere; og (iii) med andre, som vi arbejder med, for eksempel arbejdsanvisningskonsulenter og underleverandører for at finde et job til dig.

Endvidere kan vi videregive persondata om dig, (i) hvis dette er os påkrævet ved lov eller ved retslige skridt; (ii) til de retshåndhævende myndigheder eller andre embedsmænd på baggrund af en lovlig anmodning om videregivelse; og (iii) når vi mener, at videregivelse er nødvendig eller formålstjenlig for at forhindre fysisk skade eller økonomisk tab eller i forbindelse med en undersøgelse af formodet eller faktisk bedrageri eller ulovlig aktivitet. Vi forbeholder os også retten til at videregive persondata, vi har om dig, i tilfælde af, at vi sælger eller overdrager hele eller en del af vores virksomhed eller aktiver (herunder i tilfælde af en omorganisering, opløsning eller afvikling).

Dataoverførsler

Vi kan også overføre de persondata, vi indsamler om dig, til lande uden for det land, i hvilket oplysningerne oprindeligt blev indsamlet. Disse lande har ikke altid de samme databeskyttelseslove som det land, i hvilket du først udleverede persondataene. Når vi overfører dine oplysninger til andre lande, beskytter vi dataene som beskrevet i nærværende privatlivspolitik, og sådanne overførsler vil være i overensstemmelse med gældende ret.

De lande, til hvilke vi kan overføre de persondata, vi indsamler om dig, kan være:

 • Inden for Den Europæiske Union
 • Uden for Den Europæiske Union

Når vi overfører persondata fra lande inden for Den Europæiske Union til lande eller internationale organisationer uden for Den Europæiske Union, finder overførslen sted på baggrund af:-

 1. Europa-Kommissionens beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau;
 2. I tilfælde af en manglende beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, da andre lovlige grundlag (a) juridisk bindende og gennemtvingeligt instrument mellem offentlige myndigheder eller organer; (b) bindende virksomhedsregler; (c) standardklausuler om databeskyttelse (tidligere kaldet modelklausuler), som er vedtaget af Kommissionen osv.
Dine rettigheder som registreret

Når det kræves af gældende ret, kan en registreret udøve følgende specifikke rettigheder i henhold til artikel 15 til 22 i GDPR:

a) Ret til adgang: Den registrerede har ret til at tilgå sine persondata for at få bekræftet, at hans eller hendes persondata behandles i henhold til loven.
b) Ret til berigtigelse: Den registrerede har ret til at anmode om berigtigelse af alle urigtige eller ufuldstændige data om den registrerede for derved at kunne beskytte korrektheden i sådanne oplysninger og tilpasse dem til databehandlingen.
c) Ret til sletning: Den registrerede har ret til at anmode den dataansvarlige om at slette oplysninger om den registrerede og ikke længere behandle de data.
d) Ret til begrænsning af behandlingen: Den registrerede har ret til at anmode den dataansvarlige om at begrænse behandlingen af den registrerede persons data.
e) Ret til dataportabilitet: Den registrerede har ret til at anmode om dataportabilitet, hvilket betyder, at den registrerede kan modtage de oprindeligt udleverede persondata i et struktureret og almindeligt anvendt format, eller at den registrerede kan anmode om overførsel af disse data til en anden dataansvarlig.
f) Ret til at gøre indsigelse: Den registrerede, som giver den dataansvarlige persondata, har til hver en tid ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen af flere årsager som angivet i GDPR uden at skulle retfærdiggøre sin beslutning.
g) Ret til ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser: Den registrerede har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, hvor en sådan profilering har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den registrerede.
h) Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed: Alle registrerede har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, i særdeleshed i det EU-medlemsland, hvor han eller hun har sit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller stedet for det formodede brud, hvis den registrerede mener, at behandlingen af persondata, der vedrører ham eller hende, er i strid med GDPR.

Når behandlingen er baseret på samtykket i henhold til artikel 7 i GDPR, kan den registrerede til hver en tid tilbagetrække sit samtykke.

Hvis du har brug for flere oplysninger om dine persondata, henvises til afsnittet "sådan kontakter du os" nedenfor.

Opdateringer til vores privatlivspolitik

Nærværende privatlivspolitik (herunder eventuelle tillæg) kan opdateres med jævne mellemrum for at afspejle ændringer i vores praksis inden for beskyttelse af persondata og juridiske opdateringer. I tilfælde af væsentlige ændringer orienterer vi dig ved at slå en fremtrædende meddelelse op på vores webside, som øverst i hver meddelelse angiver, hvornår den sidst blev opdateret.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nærværende privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os på nedenstående Rettighedsformular:

Rettighedsformular

Experis A/S
Data Protection Officer (DPO)
Sirli-Kristi Käpa
Oldenburg Alle 3, 1. tv., 2630 Høje Taastrup 
Danmark

Vores industriledende familie af brands

IT-professionelle ressourcer, projektløsninger og administrerede tjenester.

læs mere

End-to-end talent lifecycle løsninger til sourcing, styring og udvikling af talent i stor skala.

læs mere