Experis - en del af ManpowerGroup

Experis Danmark er en del af ManpowerGroup®, som er verdens førende HR-virksomhed inden for rekruttering, bemandingsløsninger, outplacement og vikarydelser. ManpowerGroup beskæftiger worldwide mere end 30.000 medarbejdere dagligt og er repræsenteret i mere end 75 lande.

Vi er ”workforce-nørder” og stolte af det!

Det er vores fornemmeste opgave at hjælpe organisationer, med at kunne transformere sig, i et omskifteligt marked ved hjælp af vores services. Vi udvikler innovative løsninger til hundredtusindvis af organisationer hvert år, og forsyner dem med dygtige talenter, mens vi finder meningsfuld, bæredygtig beskæftigelse for millioner af mennesker på tværs af en bred vifte af brancher og færdigheder.

Vores globale brands Manpower, Experis og Talent Solutions skaber stor værdi for kandidater og kunder på tværs af verden og har gjort det i mere end 70 år. Vi er meget stolte af, at vi anerkendes for vores mangfoldighed - som det bedste sted at arbejde for kvinder, inklusion, ligestilling og handicap, og senest her i 2024 blev ManpowerGroup igen kåret som en af verdens mest etiske virksomheder for 15. gang. Alt sammen bekræfter vores position som det foretrukne mærke for efterspurgte talenter.

Den danske organisation, Experis A/S repræsenterer lokalt ManpowerGroups brands Experis og Talent Solutions, hvor vi har mere end 60 års lokalt markedskendskab. Vores fokus indenfor Experis har i mange år været tiltrækning af ledere og specialister særligt indenfor IT. I Talent Solutions er vi stærke i at skræddersy og drive outsourcede programmer indenfor rekruttering (RPO) samt indkøb af talenter (MSP), ligesom vi forstår os på at støtte vores kunder i at udvikle og afvikle medarbejdere.

Vores værdier betyder meget for os og er en vigtig ledestjerne for alle, der arbejder hos ManpowerGroup, både globalt og lokalt.

Som organisation ved vi, at verden har brug for at blive mere bæredygtig. Det både vil og tager vi gerne ansvar for. I Danmark er vi derfor ISO 14001 certificeret (miljøledelse) og har lokalt ManpowerGroups fokus på ESG solidt forankret i vores hverdag. Det er vigtigt for os at sætte ambitiøse mål og sørge for at tage os af mennesker og vores planet. Dette er en vigtig del af vores forretningsstrategi.

Vores vision og værdier

"Vores vision er at føre an i skabelsen og leveringen af innovative arbejdsstyrkeløsninger og -tjenester, der gør det muligt for vores kunder at vinde i et omskifteligt arbejdsmarked."

People
 • Vi interesserer os for mennesker og arbejdets rolle i deres liv.
 • Vi respekterer mennesker som individer, stoler på dem, støtter dem og gør dem i stand til at nå deres mål.
 • Vi faciliterer karriereudvikling gennem planlægning, træning, uddannelse og arbejde.
 • Vi anerkender alles bidrag til vores succes – vores medarbejdere, kunder og kandidater. Vi opmuntrer og belønner præstationer.
Knowledge
 • Vi deler ud af vores viden, vores ekspertise og vores ressourcer, så alle forstår, hvad der er vigtigt i nutidens og fremtidens arbejdsliv – og hvordan man bedst kan agere.
 • Vi lytter aktivt og bruger denne information til løbende at udvikle vores relationer, løsninger og services.
 • Med udgangspunkt i vores forståelse af arbejdslivet følger vi aktivt udviklingen og bruger de bedste arbejdsmetoder.
Innovation
 • Vi går forrest i arbejdslivet.
 • Vi tør udvikle os, være innovative og pionerer.
 • Vi accepterer aldrig status quo.
 • Vi udfordrer konstant normen for at finde nye og bedre måder at arbejde på.
 • Vi trives med innovativ tænkning og hurtig respons – vi tager chancer, og ved, at vi ikke altid lykkes, men vi udsætter aldrig vores kunder for risici.
1710917235681

Brancheforening Fleksibel Arbejdskraft

Experis Denmark er medlem af Brancheforeningen Fleksibel Arbejdskraft (BFA), som er den mest repræsentative brancheforening for vikarbureauer i Danmark. Dette fællesskab er den eneste danske brancheforening for vikarbureauer, anerkendt af branchens internationale sammenslutning, World Employment Confederation. Som medlem af denne forening, er der en række etiske regler vi gladeligt følger.

Læs mere om BFA
ISO 14001-1
Samfundsansvar

Vi er ISO 14001 certificeret

I 2023 tog Experis i Taastrup, et stort og vigtigt skridt og blev ISO 14001 certificeret (miljøledelse). Ønsket er, at certificeringen skal imødekomme vores kunders behov og underbygge den ESG strategi Experis har og arbejder med FN's Verdensmål.

læs mere her
verdensmål uden logo
Samfundsansvar

ManpowerGroup støtter FNs verdensmål

Vi underskrev FN's Global Compact i 2006 og har siden da været globalt forpligtet til at gøre en forskel på de områder, vi kan påvirke mest. Vi støtter bæredygtigheds-mål 4, 5, 8, 10, 13 og 17.

Læs mere her

Vores forretningsledelse i Danmark

03_CLEAN 2_websize Heidi

Heidi Rubæk

Country Manager
07_CLEAN 2_websize_søren B

Søren Boserup

Finance Director

 

Whistleblowerpolitik - Ethics Hotline

ManpowerGroups whistleblowerordning har til formål at øge mulighederne for, at alle kan ytre sig om kritisable forhold i forhold til ManpowerGroup uden at frygte for negative konsekvenser. Formålet er ligeledes at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle (lov)overtrædelser og alvorlige uregelmæssigheder.

Forord

ManpowerGroups whistleblowerordning skal ses som et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv. Ordningen udgør desuden et supplement til eksisterende muligheder for f.eks. at rette henvendelse til nærmeste leder, HR Lead eller landeledelsen.

ManpowerGroup opfordrer til at anvende vores whistleblowerordning, så eventuelle overtrædelser kan imødegås hurtigt og effektivt internt. Whistlebloweren kan dog frit vælge mellem at indgive indberetning til arbejdspladsens whistleblowerordning eller en ekstern whistleblowerordning (Datatilsynet, Den Nationale Whistleblowerordning).

ManpowerGroups whistleblowerordning udelukker ikke muligheden for at indberette via eksterne kanaler som f.eks. tilsynsmyndigheder.

ManpowerGroups whistleblower enhed

I ManpowerGroup har vi en lokal Compliance Officer og et Global Ethics and Compliance Team.

 • Vores lokale danske Compliance Officer er:
  HR Lead, Charlotte Desvig-Nielsen, mobil +45 2778 0431, mail charlotte.desvig-nielsen@manpowergroup.dk

 • Vores Global Ethics and Compliance Team:
  Phone +1 414 906 7024, mail ethics.training@manpowergroup.com

Indberetninger til vores whistleblowerordning behandles:

 • I Danmark lokalt af:
  HR Lead, Charlotte Desvig-Nielsen, mobil +45 2778 0431, mail charlotte.desvig-nielsen@manpowergroup.dk

 • Globalt af: Global Ethics and Compliance Team, 100 Manpower Place, Milwaukee, WI 53212, USA.
  Leder af teamet er; Richard Buchband – Senior Vice President, General Counsel, Secretary og Chief Compliance Officer, phone +1 414 906 6618, mail generalcounsel@manpowergroup.com

Spørgsmål til de enkelte indberetninger eller ManpowerGroups whistleblowerordning i det hele taget kan rettes til:

Charlotte Desvig-Nielsen
HR Lead
Oldenburg Allé 3, 1. Tv, DK-2630 Taastrup
mobil: +45 2778 0431, E-Mail: charlotte.desvig-nielsen@manpowergroup.dk

Whistleblower indberetninger foretaget til vores lokale danske Compliance Officer fortages via alm. mail (Outlook), mobil eller fysisk.

Whistleblower indberetninger til Global Ethics and Compliance Team sker via ekstern leverandør Navex Global (EthicsPoint og AT&T) som registrerer og videresender besked til Global Ethics and Compliance Team for videre behandling.

Behandling af indberetninger kan i øvrigt afhængigt af indberetningens indhold og karakter ske med hjælp fra en ekstern part, fx Dansk Erhverv, advokat eller revisor.

Oplysninger, der kan indberettes om

ManpowerGroups whistleblowerordning kan anvendes til indberetning af oplysninger om alvorlige overtrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som ikke nødvendigvis kan henføres til en bestemt lovovertrædelse. Der kan indberettes om forhold, der har fundet sted eller vil finde sted i ManpowerGroup.

En lovovertrædelse eller et øvrigt forhold vil som udgangspunkt være alvorligt, hvis det er i offentlighedens interesse at få det frem i lyset. Overtrædelser af bagatelagtig karakter er ikke omfattet, ligesom overtrædelser af accessoriske/uvæsentlige bestemmelser heller ikke er omfattet.

Indberetninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold er som udgangspunkt ikke omfattet, medmindre der er tale om seksuel chikane eller grov chikane.

Oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, som bl.a. regler om sygefravær, påklædning og oplysninger om andre personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, vil som udgangspunkt ikke anses som grove overtrædelser og skal dermed ikke indberettes til ManpowerGroups whistleblowerordning. Sådanne oplysninger kan i overensstemmelse med gældende retningslinjer indgives til nærmeste leder, HR Lead eller landeledelsen.

Det forudsættes, at whistlebloweren er i god tro om oplysningernes rigtighed.

I Bilag 1 er der angivet eksempler på alvorlige lovovertrædelser, alvorlige forhold og oplysninger, som ikke er omfattet af whistleblowerordningen.

Indberetning af overtrædelser

Indberetning til ManpowerGroups whistleblowerordning:

 • Lokal dansk Compliance Officer:
  • mobil 
  • mail 
  • ManpowerGroup, Oldenburg Alle 3, 1. Tv, 2630 Taastrup

 • Global Ethics and Compliance Team/ Ethics Hotline (åben 24 timer, alle ugens 7 dage):

Lokalt i Danmark kan der ikke foretages anonyme indberetninger.
Globalt kan der foretages anonyme indberetninger, men man kan også vælge at skrive sit navn, hvis man ønsker dette. Dette er valgfrit.

Persongrupper, der kan indgive oplysninger til whistleblower ordningen

Følgende persongrupper kan anvende ManpowerGroups whistleblowerordning:

 • ManpowerGroup/Experis A/S ansatte inkl. vikarer
 • Leverandører, kunder og øvrige samarbejdspartner inkl. konsulenter
 • Samt den brede offentlighed i almindelighed
Behandling af indberetninger

I forbindelse med modtagelsen af en indberetning vil ManpowerGroups whistleblowerenhed bekræftes modtagelsen inden for syv dage. Det vil ske alt efter hvordan indberetningen er givet, som beskrevet nedenfor:

 • Lokal dansk Compliance Officer:
  • mobil +45 2778 0431 - Bekræftelse via SMS, hvis nummeret vises.
  • mail charlotte.desvig-nielsen@manpowergroup.dk Bekræftelse via mail, hvis mail vises
  • Fysisk fremmøde på Oldenburg Alle 3, 1. tv, 2630 Taastrup – Bekræftelse via mail, hvis mail oplyses.

 • Global Ethics Compliance Officer/ Ethics Hotline (åben 24 timer, alle ugens 7 dage):
  • Mail retur via systemet, både når der indberettes via telefon hotline samt hvis der indberettes via øvrige systemer.

ManpowerGroups whistleblowerenhed vil herefter følge omhyggeligt op på indberetningen. Indberetningens indhold og karakter er afgørende for, hvordan der skal følges op.

Whistleblowerenheden vil indledningsvis tage stilling til, om indberetningen falder indenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde. Hvis indberetningen falder udenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde eller er åbenbart ubegrundet, bliver indberetningen afvist. Whistlebloweren vil få besked herom, hvis muligt.

Hvis indberetningen falder inden for lovens anvendelsesområde, bliver indberetningen behandlet. Det indebærer bl.a., at ManpowerGroups whistleblowerenhed, afhængigt af indberetningens indhold og karakter, vil indhente yderligere oplysninger internt i ManpowerGroup organisationen (lokalt eller globalt). Efter omstændighederne kan det også indebære yderligere dialog med whistlebloweren.

Eksempler på opfølgning:

 • Iværksættelse af en intern undersøgelse i virksomheden.
 • Orientering af virksomhedens øverste ledelse, nordisk ledelse eller anden global ledelse.
 • Anmeldelse til politiet eller relevant tilsynsmyndighed.
 • Sagsafslutning grundet manglende eller utilstrækkeligt bevismateriale.

Whistleblowerenheden vil indenfor tre måneder fra bekræftelsen på modtagelsen af indberetningen give feedback til whistlebloweren. Det betyder, at whistleblowerenheden, afhængigt af indberetningens indhold og karakter, vil oplyse whistlebloweren om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat, og hvorfor enheden har valgt denne opfølgning.

Hvis det ikke er muligt at give feedback inden for fristen, vil ManpowerGroups whistleblowerenhed underrette whistlebloweren herom, og om eventuel yderligere feedback kan forventes. Det kan f.eks. skyldes, at der er iværksat en intern undersøgelse, der ikke kan afsluttes inden for fristen.

Feedbacken skal overholde gældende lovgivning, herunder databeskyttelseslovgivningen (GDPR). Det betyder bl.a., at der skal være et videregivelsesgrundlag for at kunne videregive følsomme oplysninger. Det beror på en konkret vurdering, hvilke oplysninger der kan gives i opfølgningen over for whistlebloweren.

Tavshedspligt og behandling af oplysninger

Medarbejdere, der er tilknyttet ManpowerGroups whistleblowerenhed, har en særlig tavshedspligt i forhold til de oplysninger, der indgår i indberetningerne.

Tavshedspligten omfatter alene oplysninger, der indgår i indberetningen. Hvis en indberetning giver anledning til, at der indledes en sag, vil de øvrige oplysninger, der indsamles i den forbindelse, ikke være omfattet af tavshedspligten.

ManpowerGroups whistleblowerenhed behandler i videst muligt omfang indberetninger fortroligt.

Oplysninger fra en indberetning behandles i overensstemmelse med behandlingsreglerne i whistleblowerlovens § 22 og i databeskyttelsesforordningen og -loven. ManpowerGroups whistleblowerenhed kan efter whistleblowerlovens § 22 behandle personoplysninger, herunder følsomme oplysninger og oplysninger om strafbare forhold, hvis det er nødvendigt for at behandle en indberetning, som er modtaget i forbindelse med ManpowerGroups whistleblowerordning.

Oplysninger fra en indberetning kan efter omstændighederne videregives, f.eks. med det formål at følge op på indberetningerne. Whistlebloweren bliver underrettet forud for videregivelse af oplysninger om whistleblowerens identitet, medmindre det vil bringe en relateret undersøgelse eller retssag i fare. Det vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis en sådan underretning konkret vurderes at ville medføre risiko for, at beviser vil blive skjult eller ødelagt, at vidner vil blive påvirket, eller hvis der er mistanke om, at whistlebloweren bevidst har indgivet falsk indberetning.

Beskyttelse af whistleblower

En whistleblower må ikke udsættes for repressalier, herunder trussel om eller forsøg på repressalier, fordi vedkommende har foretaget indberetning til ManpowerGroups whistleblowerenhed eller en ekstern whistleblowerordning (Datatilsynet, Den Nationale Whistleblowerordning). Desuden må whistlebloweren ikke hindres eller forsøges hindret i at foretage indberetninger.

Repressalier forstås som enhver form for ufordelagtig behandling eller ufordelagtig følge som reaktion på en intern eller ekstern indberetning, som forårsager eller kan forårsage whistlebloweren skade.

Whistlebloweren kan ikke ifalde ansvar for at indberette fortrolige oplysninger, hvis vedkommende har rimelig grund til at antage (god tro), at oplysningerne i en indberetning er nødvendige for at afsløre en alvorlig lovovertrædelse eller et alvorligt forhold.

Forsøg fra ManpowerGroups ansatte eller ledelse på at hindre en whistleblower i at foretage indberetning eller på at udøve repressalier mod en whistleblower, der har indberettet i god tro, vil medføre ansættelsesretlige konsekvenser.

Yderligere oplysninger

Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning for personer, der ønsker at indgive eller overvejer at indgive oplysninger som whistleblower. Vejledningen giver en overordnet beskrivelse af whistleblowerloven, herunder beskrivelser af whistleblowerordninger og indberetningsmuligheder. Whistleblowerens rettigheder og beskyttelse af whistleblowere. Vejledningen kan hentes på Justitsministeriets hjemmeside www.jm.dk – søg evt. efter ”whistleblowing”.

Vores industriledende familie af brands

IT-professionelle ressourcer, projektløsninger og administrerede tjenester.

læs mere

End-to-end talent lifecycle løsninger til sourcing, styring og udvikling af talent i stor skala.

læs mere