vores verdensmål

ManpowerGroup støtter FN's Verdensmål

Vi underskrev FN's Global Compact i 2006, og har siden da været globalt forpligtet til at gøre en forskel på de områder, vi kan påvirke mest. Vi støtter verdensmål 4, 5, 8, 10, 13 og 17.

ESG billede
En hverdag der giver mening

ESG strategi

De tre søjler i vores arbejde med ESG er Planet, People & Prosperity og Principles of Governance. Disse fokuserer på de vigtigste udfordringer, vi står over for, alt fra klimaforandringer til mangel på kompetencer, og hvor vi kan have størst indflydelse. I rapporten "Working to Change the World" beskriver vi, hvordan vi sætter og følger op på vores ambitiøse ESG-mål.

læs mere her
ISO 14001-1

Hvorfor er ISO 14001
en vigtig certificering?

Som en del af en global organisation, har vi sammen sat os store mål for at passe på vores planet. Med en ISO 14001 certificering kan vores arbejde med bæredygtighed og FN’s verdensmål blive mere konkret. Igennem denne certificering vil du, som kunde, få en kvalitetssikret proces og en høj grad af kompetencer i samarbejdet med os.

Her er de områder vi har valgt som miljø mål:

• Affaldshåndtering
• El-forbrug
• Varmeforbrug
• Andet ressourceforbrug
• Transport
• Indkøb af firmabiler

EQUALIS_Logotype_Darkblue
Mangfoldighed der giver mening

Partnerskab med EQUALIS

Vi har indgået et partnerskab med tænketanken EQUALIS.
EQUALIS arbejder for at fremme kønsdiversitet og ligestilling på arbejdsmarkedet, gennem viden, handling og partnerskaber.
Den ambition deler vi også i ManpowerGroup. Som rekrutteringsvirksomhed føler vi et særligt ansvar for at bidrage til øget diversitet - både hos kunder og i samfundet generelt.

Socialt ansvar og bæredygtighed - Vores bidrag

ManpowerGroup har et stort socialt ansvar, og bæredygtighed er vigtigere end nogensinde før. Vi støtter og arbejder aktivt for at nå de globale mål for bæredygtighed.

Planet

Miljøarbejde med net zero emission som mål

ManpowerGroup har længe arbejdet systematisk med bæredygtighed og miljøarbejde baseret på løbende forbedringer. Vi har forpligtet os til at reducere vores CO2-udslip, baseret på metoden for videnskabsbaserede mål (SBTi). Vi har forpligtet os til at halvere vores udledninger i 2030 og opnå klimaneutralitet i 2045. Læs mere på vores globale sider 

For at nå målene arbejder vi på at minimere mængden af forretningsrejser og vores medarbejderes rejser til og fra arbejde. Vi har også specifikke mål om at reducere vores energiforbrug og mængden af affald.
 
Vi ønsker kun at knytte os til leverandører, der har et bevidst forhold til deres eget miljøaftryk, og vi foretrækker miljøcertificerede samarbejdspartnere. I Danmark har vi certificeret os inden for ISO 14001 for at vise vores medarbejdere, kunder, kandidater og andre partnere, at vi har forpligtet os til at gøre, hvad der er nødvendigt for at reducere vores fodaftryk. 

People & Prosperity

Arbejde giver mening til livet

For de fleste af os er det at have et arbejde noget af det vigtigste, vi har. Arbejdspladsen danner grundlag for et materielt trygt og godt liv. Det giver os mulighed for at bruge de evner vi har, og at opleve mestring. Arbejdspladsen kan skabe udvikling og læring og give et vigtigt, socialt fællesskab.

ManpowerGroup arbejder aktivt med mangfoldighed i arbejdslivet. Vi skal bidrage til inklusion ved at gøre det muligt for mennesker at deltage, føle sig velkomne og trives på arbejdspladsen uanset etnicitet, seksuel orientering eller funktionsevne.

ManpowerGroup hjælper også folk med at opdage og udvikle de færdigheder, der er nødvendige for at komme ind på dagens arbejdsmarked. Gennem tilbud som Experis Academy, MyPath og powerYOU hjælper vi med at udvikle nye kompetencer, der efterspørges på et arbejdsmarked i konstant forandring og bevægelse.

Menneskerettigheder

Vores værdier er urokkelige. Mennesker kommer først, og arbejde er vigtigt i deres liv. Vi stoler på, respekterer og giver muligheder for alle. Vi arbejder hver dag for at guide vores medarbejdere til morgendagens job.

Vi forventer, at alle medarbejdere i ManpowerGroup og vores forretningspartnere respekterer grundlæggende principper og menneskerettigheder. Vi har et ansvar for at overholde alle gældende love og regler.

  • Vi har nultolerance over for tvangsarbejde eller moderne slaveri.
  • Vi tolererer ikke racisme, diskrimination eller chikane
  • Vi støtter retten til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger
  • Vi beskytter børn og unges rettigheder og tager afstand fra børnearbejde

Læs mere om vores arbejde med menneskerettigheder her.

Mangfoldighed

ManpowerGroup tror på menneskets potentiale, og vi går ind for accept, respekt og inklusion. Vi er forpligtet til at gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe racisme og til at styrke mangfoldighed, lighed, inklusion og tilhørsforhold i vores virksomhed og i de samfund, hvor vi lever og opererer.

Læs mere om vores globale mangfoldighedsinitiativ

Vores nationale mangfoldighedsmål er:
  • Vi vil fremme kvindelig ledelse. Vores globale mål for mangfoldighed er at nå 50 % kvindelige ledere i 2024.
  • Vores processer skal være kønsneutrale
  • Vores medarbejdere skal have rimelige lønforhold baseret på kompetence og ansvar
Link til vores Code of Conduct
Principles of Governance

God forretningsledelse

Vi driver vores forretning på en ansvarlig og gennemsigtig måde og er stolte af at sætte en høj standard for vores branche. Vores arbejde for et bæredygtigt arbejdsliv har modtaget mange anerkendelser både i Norge og internationalt. Vi er blandt andet blevet kåret som en af ​​verdens mest etiske virksomheder af Ethisphere Institute for 14. gang i 2023. De virksomheder, der modtager prisen, arbejder aktivt for at fremme en kultur for etik og gennemsigtighed på alle niveauer i virksomheden.

"En etisk tilgang til forretning har altid været en del af vores DNA hos ManpowerGroup, og vi er stolte over at have gjort det godt ved at gøre godt i over 70 år." - Jonas Prising, bestyrelsesformand og administrerende direktør, ManpowerGroup

Her kan du læse ManpowerGroups retningslinjer for god forretningsskik og etik.

Forsyningskæden (Supply Chain)

Vi forventer, at vores leverandører og underleverandører overholder vores etiske retningslinjer (Code of conduct), som er baseret på FN's Global Compact og ILO-erklæringen. For os er det helt essentielt at arbejde med leverandører, der overholder de grundlæggende principper for et retfærdigt arbejdsliv. Klik her og læs mere om vores globale engagement i en bæredygtig forsyningskæde.

Vi forventer også, at vores leverandører sætter sig de samme mål, som vi gør inden for miljøet. Vi ønsker at samarbejde med leverandører, der er miljøcertificerede.

Vores industriledende familie af brands

IT-professionelle ressourcer, projektløsninger og administrerede tjenester.

Læs mere

End-to-end talent lifecycle løsninger til sourcing, styring og udvikling af talent i stor skala.

Læs mere